Teamcoaching

Er zijn meerderde mogelijkheden: een traject met meerdere sessies of een éénmalige bijeenkomst met een specifiek thema ter versterking van de samenwerking van het team.

Teamleden hebben in principe allemaal hetzelfde doel voor ogen. Er wordt hard gewerkt maar toch is de samenwerking niet altijd optimaal. Er ontbreekt iets: het echt begrijpen van elkaar, optimale communicatie, vaak ook het elkaar aan durven spreken. Kortom de synergie ontbreekt. Een team kan zichzelf onbewust klem zetten: patronen herhalen die afleiden van het doel. Tijd en energie gaan onnodig verloren. En daarmee het efficiënt realiseren van  de kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen.

Teamcoaching biedt de mogelijkheid om, los van alle hectiek, stil te staan bij de vooruitgang.

Eenmalige bijeenkomst

In eenmalige bijeenkomst is het mogelijk om een specifiek thema uit te diepen: bijvoorbeeld  het onderwerp ´elkaar aan durven spreken´ (het ´leren confronteren´).  Want opbouwend feed back kunnen geven en ontvangen is de basis voor zowel persoonlijke groei als teamontwikkeling.
Ook is het mogelijk om een volledige bijeenkomst te wijden aan het krachtige op Jung gebaseerde instrument Insights Discovery.

Een éénmalige thema sessie kan heel waardevol zijn als onderdeel van bijvoorbeeld een teamdag.
Of voorafgaand aan een teametentje: extra verbinding binnen het team creëren.

Traject met meerdere sessies

Van te voren wordt in overleg de coachvraag van het team bepaald.
Als coach houd ik het team een spiegel voor, vraag  ik door, en zorg ik voor verheldering. Soms benoem ik wat het team zelf niet ziet of uitspreekt en zoeken we gezamenlijk naar de vraag achter de vraag.
Diverse methoden en middelen kunnen hierbij worden ingezet zoals uiteraard ook het  op Jung gebaseerde  Insights Discovery.

De volgende uitgangspunten worden gehanteerd:

  • Naar het team kijken als systeem
  • Patronen ontdekken in de communicatie binnen het team
  • Hier-en-nu interventies: het, door interventie van de coach, koppelen van het gedrag van de teamleden in de hier en nu situatie aan de vraagstelling van het team. Dit levert antwoorden op t.a.v. de vraagstelling en komt er beweging in het proces.
  • Samen met het team een effectief zoekproces aangaan
  • Omgaan met het paradox: sturen door los te laten

Hierdoor komt het team tot nieuwe inzichten, kan het verder ontwikkelen en komt het team duurzaam in balans.

Balans door weerspiegeling.