Insights Discovery

Als (team)coach kan ik terugblikken op een jarenlange ervaring met Insights Discovery en ben ik een geaccrediteerd Practitioner.

Toepassingen Insights Discovery:

  • uitsluitend een profiel met een adviesgesprek van ca 1,5 uur
  • als onderdeel van een individueel coachtraject dat uit meerdere sessies bestaat
  • als basis voor één of meerdere teamsessies

Insights Discovery: inzicht in jezelf en anderen

Je krijgt een diepgaand inzicht in jezelf en je collega’s. Insights Discovery helpt je om in kaart te brengen wie je bent en hoe je reageert op mensen en situaties. Dankzij de diepgang van het model kan Discovery  tot verrassende nieuwe inzichten leiden. Of het nu gaat om individuele coachtrajecten, teamontwikkeling of om het versterken van verkoop- en leiderschapsvaardigheden, de mogelijkheden zijn eindeloos. Zo kan ook specifiek gekozen worden voor de uitbreiding van het profiel met een hoofdstuk ´management´ en/of ´persoonlijke ontwikkeling´.

Je leert dus zowel jezelf als anderen beter te begrijpen en daardoor zal je beter in staat zijn om af te stemmen op en verbinding te maken met je omgeving en dus sterkere en effectievere relaties te ontwikkelen.

Hoe werkt het?

Insights Discovery is gebaseerd op Jung en gebruikt een eenvoudig en toegankelijk kleurenmodel om inzicht te verkrijgen in de unieke persoonlijke voorkeuren van mensen. Deze voorkeuren worden gemeten aan de hand van een online vragenlijst. De antwoorden daarop resulteren onder meer in een uniek persoonlijk profiel van tenminste 20 bladzijden, waarin de individuele kwaliteiten en ontwikkelpunten in kaart worden gebracht. Het profiel laat zien dat individuele personen, teams en organisaties aan kracht kunnen winnen door de verschillen tussen mensen te onderkennen en te waarderen.

De kleurentaal van Discovery heeft direct impact en gaat leven binnen een organisatie. Zo wordt het gemakkelijker om een blijvende positieve verandering te bewerkstelligen.

De oplossingen van Insights zijn:

  • Eenvoudig: gemakkelijk te begrijpen zodat iedereen het geleerde toe kan passen.
  • Universeel: ze spreken iedereen aan; de hele organisatie wordt meegenomen in de  kleurrijke wereld van Insights.
  • Verrassend verhelderend: ze reiken  onverwachte en ongekende inzichten aan.
  • Positief: de Discovery taal is zo inspirerend dat mensen zich gesterkt voelen om hun aanpak te veranderen.
  • En vooral leuk!: het kleurensysteem is pakkend en blijft echt hangen.